Tack

cateringfabriken tackar för din BESTÄLLNINGEn.

  • Om du inte har hört av oss inom 24 timmar vänligen
  • ring 072-251 72 29, 073-852 14 11 eller  08- 464 80 90

              Tack!